цена на природния газ

Природният газ е сред най-евтините източници на енергия не само у нас, но и в цяла Европа. Употребата му в бита допринася да се намали замърсяването на въздуха и околната среда.

Актуални цени на енергоизточниците
Газьол
Ел.енергия
Пропан-бутан
Въглища
Природен газ
Топлинна енергия
В България цената на природния газ за битови клиенти е много по-ниска от тази на традиционните енергоизточници. Убедете се сами защо природният газ е предпочитаната енергия за домакинствата.
ИЗТОЧНИЦИ
Конкурентност на природния газ пред електроенергията в бита
Цената на електроенергията за бита винаги е била значително по-висока от реалната цена на природния газ. Тенденцията сочи, че тази разлика ще се запази.
ИЗТОЧНИЦИ