Често задавани въпроси

Свържете се с нас и ние ще отговорим на всички допълнителни въпроси, които имате за газификацията на Вашия дом.

Какви варианти на газова инсталация мога да избера?
В сгради с етажна собственост (многофамилни жилищни сгради) може да изберете между два варианта, колективно и индивидуално захранване с природен газ.  
  1. При колективно захранване отоплението и топлата вода се осигуряват от котел, разположен в общо помещение, от което се развива водна инсталация с радиатори за всеки апартамент. В този случай разходомерът за природен газ е общ за цялата сграда и се налага дялово разпределение на топлинната енергия.
  2. При индивидуално захранване на всеки имот са възможни два варианта: в стълбищната клетка се изгражда общ вертикален газопровод и от него чрез отклонения се монтират измервателни уреди за всеки потребител. От таблото се развива индивидуална вътрешна инсталация с котел, бойлер или конвектори. Или на фасадата или във фоайето на сградата се нареждат измервателни табла и от тях се изтеглят тръби до всеки апартамент.
Как се изгражда газовата инсталация?
Правоспособен проектант ще Ви посети в удобен за Вас ден и час и ще изготви проект на газова инсталация за Вашия дом. Този проект се съгласува с технически надзор, след което инсталаторска група изгражда вътрешната газовата инсталация.
Мога ли сам да контролирам потреблението на природен газ?
Да, по всяко време Вие пряко контролирате своето потребление и заплащате само толкова, колкото консумирате. Всеки клиент може сам да следи и отчита показанията на уредите за измерване на изразходваното количество природен газ.
Как мога да проверя дали има изградена газоразпределителна мрежа до дома ми?
На националния информационен телефон 0700 11 110 можете да получите актуална информация дали Вашето жилище са намира на изградена мрежа или има план за изграждането на такава. Може да проверите дали до Вашия дом има мрежа и с помощта на нашата карта.
Какво е необходимо, за да използвам природен газ в моя дом?
Необходимо е да има изградена газоразпределителна мрежа и техническа възможност да се присъедини Вашия дом към нея. Допълнително е необходимо да разполагате с газова инсталация, газови уреди и водно-отоплителна инсталация ако желаете да отоплявате жилището с природен газ.
Какво представлява „Цена за присъединяване”?
Цената за присъединяване към изградената мрежа е държавно регулирана от (КЕВР). Тя се заплаща при сключване на договор за присъединяване. За повече информация изпратете запитване или се свържете с нас на националния информационен телефон 0700 11 110.
Как се формира цената на природния газ?
Цената на природния газ се регулира и одобрява от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Тя се определя на кубичен метър и включва доставката на природен газ и преноса му през газопреносната мрежа. Повече информация за цените можете да намерите на www.overgas.bg, на blog.overgas.bg или като изпратите запитване.
Изчислете годишното си потребление

Изчислете годишното си потребление

Най-сигурният начин да разберете колко би Ви спестила употребата на природен газ у дома.

ЕНЕРГИЕН КАЛКУЛАТОР