Препоръки за оптимизиране на разходите за енергия

Нашите съвети ще ви помогнат да намалите енергийните загуби

  • Правилен избор и употреба на газовия уред (котел)

    Правилен избор и употреба на газовия уред (котел)

  • Изграждане и правилна експлоатация на отоплителната инсталация в жилището

    Изграждане и правилна експлоатация на отоплителната инсталация в жилището

  • Препоръки относно сградите

    Препоръки относно сградите

Правилен избор и употреба на газовия уред (котел)

Тип на газовия уред

Стандартен конвенционален или кондензен котел?

Според заложената технология на усвояване на топлината от изходящите газове газовите котли могат да бъдат конвенционални и кондензни. Съгласно Директивата за екодизайн (ErP), след  м. септември 2015 г. дистрибуцията на конвенционални газови котли на територията на Европейския съюз е ограничена. Кондензните котли имат между 10 и 17% по-висок коефициент на полезно действие (КПД) спрямо конвенциалните уреди. За да бъде достигнат този КПД, отоплителната инсталация трябва да е оразмерена за кондензен котел, защото този тип котли работят ефективно в по-нисък температурен режим на отоплителната инсталация.

И двата типа газови котли биха могли да бъдат двуконтурни (директно произвеждат вода за битови нужди и вода за отопление чрез отоплителна система) и едноконтурни (производството на вода за битови нужди се извършва чрез допълнителен уред – обемен бойлер). Изборът на котела зависи от броя на членовете на домакинството, размера на жилището, броя на баните и др.

Препоръка: Преди да купите нов газов уред, консултирайте се с нашите експерти. Овергаз осигурява гаранционна поддръжка и сервиз на всички газови уреди, закупени от дружеството.

Съвет от експерта: Двуконтурните газови котли имат два независими режима на работа (летен и зимен) за отопление и производство на битова гореща вода (БГВ). Когато не отоплявате жилището си (например през летния период), уверете се, че газовият Ви котел работи единствено в режим за производство на БГВ (летен режим).

Правилно подбрана мощност на котела

Препоръка: Газовите котли имат минимална и максимална мощност. Мощността на използваната отоплителна инсталация трябва да отговаря на мощностния диапазон на котела. В случаите, когато мощността на отоплителната инсталация е по-малка от минималната мощност на котела, уредът започва да включва и изключва често, което неизбежно води до преразход на газ и амортизация на котела. Когато мощността на използваната отоплителна инсталация е по-голяма от максималната мощност на котела, уредът няма да достигне желания от клиента температурен комфорт.

Съвет от експерта: Недостатъчната мощност на отоплителната инсталация (недостатъчен брой и/или размер на монтираните радиатори) не може да бъде компенсирана с по-мощен газов котел. В тези случаи в жилището не се достига необходимият температурен комфорт, а обемът на консумираната енергия (газ)  нараства значително.

 

Правилен избор и употреба на газовия уред (котел)

Настройка на газовия уред

Препоръка: Котелът трябва да е въведен в експлоатация и настроен от оторизиран сервизен техник. Настройката трябва да бъде извършена съобразно спецификите на жилището, нуждите на клиента и отоплителната инсталация.

Съвет от експерта: При въвеждане в експлоатация на газовия уред задължително изискайте от сервизния техник протокол за въвеждане в експлоатация на котела.

Наличие на седмичен програматор

Препоръка: Използването на седмичен програматор води до икономия вследствие на увеличаването на ефективността на отоплителната система. Съгласно европейската Директива за екодизайн (ErP) използването на програматор води до икономии на енергия. В зависимост от вида на програматора икономиите могат да бъдат:

Стаен регулатор със седмична програма тип On/Off – 2%;

Стаен регулатор със седмична програма с PiD регулиране (отчитащо отклонението на зададената температура от реалната стайна температура) – 3%;

Регулатор по външна температура със седмична програма с PiD регулиране (отчитащо отклонението на зададената температура от реалната стайна температура) – 4%;

Регулатор с мултизонален контрол (предоставящ възможност за индивидуална настройка на температурата във всяко помещение) – 5%.

Препоръка: Настройката на програматора спрямо начина на живот и обитаване на помещенията води до значителна икономия. Всеки градус в по-малко на стайната температура води до икономия на гориво с около 5%.Съответно всеки градус в повече – до 5% по-висок разход.

Изграждане и правилна експлоатация на отоплителната инсталация в жилището

Подходяща инсталирана мощност на радиаторите

Препоръка: Мощността на отоплителната инсталация (радиаторите) трябва да отговаря на топлозагубите на жилището, т.е. монтираният котел трябва да е подбран съгласно инсталираната мощност (моля, виж препоръка „Правилно подбрана мощност на котела“).

При използване на кондезен котел отоплителната инсталация трябва да е оразмерена правилно, т.е. радиаторите трябва да имат по-голяма отдаваема площ. Тъй като КПД при кондензните газови котли зависи от температурния режим, за който е оразмерена отоплителната инсталация, КПД се повишава при по-ниски температурни режими – напр. 40/30 градуса температура на подаване/връщане и обратното. Въпреки това, КПД на кондензен котел е по-висок от КПД на конвенционален котел при монтирането им в аналогични високотемпературни отоплителни инсталации. При монтиране на кондензен котел във високотемпературна отоплителна инсталация е силно препоръчително той да работи с управление по външна температура. Управлението намалява температурата на подаване на котела при повишаване на външната температура, като по този начин котелът работи с по-висок КПД.

Съвет от експерта: Правилно оразмерената отоплителна инсталация е гаранция за оптимален разход на енергия и улеснява избора на подходящ газов котел за конкретното жилище.

Наличие на конвекция на инсталираните радиатори

Препоръка: Монтирането на термоглави на радиаторите позволява индивидуален контрол на температурата във всяко помещение, което предотвратява излишното прегряване на помещенията и води до значителна икономия на енергия.

Съвет от експерта: В случай че използвате едновременно термоглави и седмичен програматор, спазвайте следното правило – в помещението, където е поставен програматорът, термоглавата трябва да е максимално отворена.

Не затваряйте напълно термоглавите на радиаторите в стаи, които не желаете да отоплявате. Това нарушава нормалния режим на работа на цялата отоплителна инсталация и газовия котел, което води до преразход на природен газ.

Изолация и материал на тръбите, от които е изградена отоплителната инсталация

Препоръка: Изолирането на тръбите на отоплителната инсталация води до намаляване на топлозагубите в помещения, където отоплението не е необходимо или желано – например в котелно помещение, мазе, килер и т.н.

Наличие на конвекция на инсталираните радиатори

Препоръка: Отоплителните тела (радиаторите) не трябва да бъдат покривани (от мебели) или поставяни в ниши. Свободната циркулация на въздух около тях осигурява по-голяма ефективност.

 

Изграждане и правилна експлоатация на отоплителната инсталация в жилището

Монтиране на преливен клапан под котела

Препоръка: Монтирането на термоглава във всяко помещение води до значителна икономия на енергия. При достигане на желаната температура във всички помещения, термоглавите затварят вентилите на отоплителните тела, при което е необходимо да се осигури минимален дебит за помпата на котела. Това се осъществява посредством преливен клапан, монтиран между подаването и връщането под котела.

Наличие на термоглави към радиаторите

Препоръка: Монтирането на термоглави на радиаторите позволява индивидуален контрол на температурата във всяко помещение, което предотвратява излишното прегряване на помещенията и води до значителна икономия на енергия.

Съвет от експерта: В случай че използвате едновременно термоглави и седмичен програматор, следва да спазвате следното правило – в помещението, където е поставен програматорът, термоглавата трябва да е максимално отворена.

Не затваряйте напълно термоглавите на радиаторите в стаи, които не желаете да отоплявате. Това нарушава нормалният режим на работа на цялата отоплителна инсталация и газовия котел, което води до преразход на природен газ.

Изолация и материал на тръбите, от които е изградена отоплителната инсталация

Препоръка: Изолирането на тръбите на отоплителната инсталация води до намаляване на топлозагубите в помещения, където отоплението не е необходимо или желано – например в котелно помещение, мазе, килер и т.н.

Препоръки относно сградите

Изолация

Поставянето на качествена изолация на сградата намалява топлозагубите в жилището,съответно консумацията на енергия за отопление, с 20 до 25%.

Енергоспестяваща дограма

Подмяната на старата дограма с нова, енергоспестяваща, намалява топлозагубите в жилището,съответно консумацията на енергия за отопление, с 10 до 15%.

Препоръки относно сградите

Населеност на сградата

Вътрешните стени между отделните апартаменти не са топлоизолирани и в случай че околните апартаменти не се обитават/отопляват към настоящия момент, това води до увеличаване на консумацията на енергия с 10 до 15%. Най-отчетливо негативно влияние върху температурата в жилището оказват неотопляемите помещения под апартамента (общи части в сградата, гаражи и др.).

В случай че желаете да получите консултация от наши специалисти на място относно закупуване на газов котел или извършване на енергиен одит и предоставяне на препоръки за правилната експлоатация на отоплителната инсталация и газовия котел, можете да се свържете с нас чрез Националния информационен телефон 0700 11 110 или e-mail: [email protected].