Сега имате възможност да подмените отоплителните си уреди на твърдо гориво с природен газ. Кандидатствайте по една от двете европейски програми!