Правилно използване на газовите котли
Газовите котли са разработени, за да осигурят минимална консумация на гориво при максимален комфорт и минимално негативно влияние върху околната среда. Подаването на газ към горелката на котела се регулира според нуждите за отопление. Това се нарича модулация. Тя поддържа малки промени в температурата и разпределението на топлина е хомогенно. По този начин уредът може да работи продължително време с ниска консумация на газ. Правилното използване на уредите Ви гарантира комфорт и топлина с минимално потребление.
Изолация
Подходящата изолация може да намали необходимата енергия за отопление и охлаждане на дома с 20-30%. Трябва да се има предвид, че отоплителната и охладителната системи са най-големите консуматори на енергия в дома. Като намалите топлинните загуби с подходяща изолация, ще намалите и разходите за енергия.
Настройки на терморегулатора
Настройките на терморегулатора са лесен и важен метод за намаляване на консумираната енергия. При отсъствие от дома за няколко часа е добре да намалите терморегулатора с около 5 градуса от обикновено поддържаната температура. Когато отсъствате за повече от 2 дни, настройте терморегулатора на най-ниската температура. Важно е да не изключвате отоплителната система, тъй като евентуалното й замръзване може да причини щети в дома.
Поддръжка на газовото оборудване
Оборудването, работещо с максимална ефективност, може да намали консумацията на природен газ с около 10%. Добре настроеното оборудване осигурява по-малки разходи и сигурна експлоатация.
Уплътняване на врати и прозорци
Уплътняването на вратите и прозорците не е скъпа процедура и може да се направи лесно. Това води до намаляване на сметката през отоплителния сезон.
Контрол на налягането
Контролирайте налягането на отоплителна система - стрелката на манометъра трябва да бъде в зелената зона между 1 и 2 бара (bar).
Регулиране на температурата на водата в системата
Температурата на водата в отоплителната инсталация може да се регулира в границите от 45°C до 88°C. Управлението става посредством завъртане на термостата. Моментната температура се изписва на цифровия дисплей, а избраната температура мига.
Летен режим
За да превключите Вашия котел на летен режим (само топла вода за битови нужди), завъртете термостата на котела по посока обратна на часовниковата стрелка, докато спре. Централното отопление се изключва, а захранването с топла вода се запазва.
Използване на топла вода
Не оставяйте топлата вода да тече постоянно, докато миете чиниите. Всеки път, когато чешмата е пусната без нужда за 6-7 сек. се губи около литър вода. Ако кранчетата са пуснати, докато миете зъбите си, за три минути изтичат 30 литра вода. Имайте предвид, че за затоплянето на водата Вашият котел работи на максимална мощност.
Използване на конвектори и отоплителни тела
Не покривайте решетките на конвекторите и отоплителните тела. Не оставяйте мебели и завеси пред радиаторите. Това ограничава движението на въздушния поток и помещението не се отоплява ефективно.
Загуба на топлина
Загубата на топлина през прозорците е най-голяма, затова при проветряване е по-добре да ги отворите широко за кратко време - 5 - 10 минути, които са достатъчни за освежаване на въздуха, отколкото да ги държите леко открехнати в продължение на часове.
Съдове за готвене
Гответе в затворени съдове, които покриват точно размера на котлона. По този начин ще намалите загубите на енергия.
Седмичен програматор
Може да оптимизирате своето потребление чрез монтиране на седмичен програматор към газовия котел. Това ще намали разхода на природен газ до 20%. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас на 0700 11 110.
Обезвъздушаване на отоплителната система
„Въздушните тапи” (остатъчният въздух), образувани в отоплителната система, пречат на ефективната й работа и не позволяват на радиаторите да се затоплят и работят на пълна мощност. Остатъчният въздух в тръбите за отопление и радиаторите способства за развитието на корозия, което води до тяхното разрушаване. Затова е необходимо да обезвъздушите отоплителната система преди тя да бъде въведена в експлоатация, съответно преди началото на отоплителния сезон.
Зимен режим
Не изключвайте Вашия газов котел през зимния сезон, за да предпазите водно отоплителната инсталация от замръзване.