Затвори

Некоректна/непълна информация във формата!

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Новите, по-добри условия на Desiree Gas

  • Увеличаване на финансирането на допустимите по проекта разходи до 30%
  • 100% финансиране на разхода за присъединяване към ГРМ в размер на 430.83 лв. без ДДС.
  • Опростена процедура за кандидатстване.

Компенсиране на ВЕЧЕ присъединени ПОТРЕБИТЕЛИ

Възползвалите се от програма DESIREE Gas битови потребители преди новите условия, могат да кандидатстват за допълнителна безвъзмездна помощ като компенсация на разликата в сравнение с новите условия.

За повече информация свържи се с нас на на 0700 11 110 или посети най-удобния за теб Клиентски център на Овергаз.

Desiree Gas

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от донорите на Международен фонд "Козлодуй" - Европейската комисия, страните членки на Европейския съюз и др., под управлението на Министерство на енергетиката.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОГРАМАТА?

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ФИНАНСИРАНЕТО?

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМАТА?

КОЕ Е ДОПУСТИМОТО ГАЗОВО ОБОРУДВАНЕ?

КАКВО ПОКРИВА ФИНАНСИРАНЕTO?

КОЙ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ГАЗИФИКАЦИЯТА НА МОЯ ДОМ?

КАК ДА ФИНАНСИРАМ ГАЗИФИКАЦИЯТА?