Запитване за DESIREE GAS

Затвори

Некоректна/непълна информация във формата!

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

ПОЛЗИТЕ ОТ ПРИРОДНИЯ ГАЗ СА ОЩЕ ПО-ДОСТЪПНИ С ПРОГРАМА DESIREE GAS

  • Безвъзмездно финансиране на 30% от допустимите разходи за газификация на Вашия дом.
  • Цената за присъединяване към ГРМ е включена като 100% финансиран по проекта разход.
  • Крайният срок за кандидатстване по проекта е юни 2020 г.

Всичко за ПРОГРАМА DESIREE GAS

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОГРАМАТА?

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ФИНАНСИРАНЕТО?

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМАТА?

КОЕ Е ДОПУСТИМОТО ГАЗОВО ОБОРУДВАНЕ?

КАКВО ПОКРИВА ФИНАНСИРАНЕTO?

КОЙ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ГАЗИФИКАЦИЯТА НА МОЯ ДОМ?

КАК ДА ФИНАНСИРАМ ГАЗИФИКАЦИЯТА?

Desiree Gas

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от донорите на Международен фонд "Козлодуй" - Европейската комисия, страните членки на Европейския съюз и др., под управлението на Министерство на енергетиката.