КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОГРАМАТА?

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ФИНАНСИРАНЕТО?

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМАТА?

КОЕ Е ДОПУСТИМОТО ГАЗОВО ОБОРУДВАНЕ?

КАКВО ПОКРИВА ФИНАНСИРАНЕTO?

КОЙ ИЗПЪЛНЯВА ГАЗИФИКАЦИЯТА НА ДОМА?

КАК ДА ФИНАНСИРАМ ГАЗИФИКАЦИЯТА?