Затвори

Некоректна/непълна информация във формата!

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

Само дo 18.04.2019 допълнителни пакетни отстъпки В размер до 415 лв.

В допълнение към възможността за безвъзмездна финансова помощ по програма DESIREE Gas в размер до 2347 лв.

 • Безплатен проект на газовата инсталация (стойност 180 лв. с ДДС) - цена за краен и безплатен технически надзор (стойност 124 лв. с ДДС).
  Общ размер на отстъпката 304 лв.
 • Плот за вграждане ТЕКА- двоен газов котлон (стойност 280 лв. с ДДС) и безплатен технически надзор (стойност 124 лв. с ДДС).
  Общ размер на отстъпката 404 лв.
 • Плот за вграждане ТЕКА - четворен газов котлон (стойност 415 лв. с ДДС).
  Общ размер на отстъпката 415 лв.

Програма DESIREE GAS

Програма DESIREE Gas цели да насърчи замяната на нискоефективните енергоизточници, използвани в българските домове, като електроенергията, дървата и въглищата, с по-ефективната и екологично чиста енергия от природен газ.

 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 30% от допустимите разходи или до 2347 лв. на домакинство
 • Възстановяване на 100% от разхода за присъединяване към газоразпределителната мрежа в размер на 430.83 лв. без ДДС
 • Опростена процедура за кандидатстване

Възможности за финансиране

arrow arrow

Само сега и по-атрактивни, промоционални условия за финансиране на Вашата газификация:

 • Годишна лихва - 5.9%
 • Размер - до 10 000 лева
 • Срок на изплащане - до 24 месеца
 • Еднократна такса - 1.5%, мин. 60 лв.
Desiree Gas

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от донорите на Международен фонд "Козлодуй" - Европейската комисия, страните членки на Европейския съюз и др., под управлението на Министерство на енергетиката.

КАКВА Е ЦЕЛТА НА ПРОГРАМАТА?

КАКЪВ Е РАЗМЕРЪТ НА ФИНАНСИРАНЕТО?

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА?

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА ПО ПРОГРАМАТА?

КОЕ Е ДОПУСТИМОТО ГАЗОВО ОБОРУДВАНЕ?

КАКВО ПОКРИВА ФИНАНСИРАНЕTO?

КОЙ ЩЕ ИЗПЪЛНИ ГАЗИФИКАЦИЯТА НА МОЯ ДОМ?

КАК ДА ФИНАНСИРАМ ГАЗИФИКАЦИЯТА?