ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ

За да включите Вашето жилище към газоразпределителната мрежа, е необходимо да подадете заявление и да сключите договор за присъединяване. Услугата по присъединяване включва изграждане на отклонение от газоразпределителната мрежа до Вашия дом и монтиране на разходомер за отчитане на потреблението на природен газ. За да може да се монтира правилно разходомера е необходимо да се спазват регламентираните технически изисквания към сградните и и вътрешните газови инсталации. Можете да заявите присъединяването на Вашия дом бързо и лесно онлайн още сега/wp-content/uploads/2017/04/step1Img.jpg

ПРОЕКТ

За да стартира изграждането на газовата инсталация и монтажът на избраните от Вас уреди, е необходимо да се изготви техническо задание за проектиране, с което се уточняват видът на уредите, местата на монтаж, видът на тръбите и начинът на тяхното полагане в отделните помещения.Стандартният срок за изготвяне на проект на вътрешна газова инсталация е 7 работни дни. В този срок е включено времето за съгласуване на проекта с технически надзор.Проекти за вътрешна газова инсталация могат да се изпълняват частично, но само при условие, че не се правят съществени изменения в проектната документация./wp-content/uploads/2017/04/step2Img.jpg

ИЗГРАЖДАНЕ

За да използвате природен газ за отопление, готвене и топла вода, е необходимо да имате газова и отоплителна инсталации. Ако Вашето жилище има отоплителна инсталация, тя може лесно да се преустрои за отопление с природен газ. В случай че няма, ние можем да Ви предложим оферта за нейното изграждане.Технологичното време за изграждане на вътрешна газова инсталация е между 4 и 8 работни часа, в зависимост от нейната дължина. Вашата газова инсталация винаги може да се разшири, за да монтирате допълнителни газови уреди./wp-content/uploads/2017/04/step3Img.jpg

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Овергаз осигурява газово оборудване от най-висок стандарт по отношение на икономичност, качество и надеждност. При нас ще намерите всички утвърдени марки на пазара: Bosh, Viessmann, De Dietrich и др.Ние можем да Ви предложим широка гама от газови котли, бойлери, конвектори, газови печки и котлони, както и иновативни програматори, позволяващи дистанционен контрол на топлинния комфорт във Вашия дом./wp-content/uploads/2017/04/step4Img.jpg

ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

Услугата Технически надзор гарантира спазването на нормативни изисквания, правила и норми за устройство, проектиране, монтаж и експлоатация, което да осигури безопасно използване на природен газ във Вашия дом.Техническият преглед на Вашите газови уреди и инсталация е задължителен и се извършва преди да започне подаването на природен газ в дома./wp-content/uploads/2017/04/step5Img.jpg

Проучвателни услуги на обекти

Предвид обявеното извънредно положение и с оглед ограничаване разпространението на COVID-19 и осигуряване на Вашата безопасност и тази на служителите на „Овергаз Мрежи“ АД, ще очакваме да получим Вашите заявления и документите за съгласуване на проекти или предоставяне на изходни данни за нуждите на проектиране на инфраструктурни обекти единствено чрез куриерските фирми.


ВИЖ ПОВЕЧЕ/wp-content/uploads/2020/03/podpulvaneZayavlenie_landscape.jpg