Актуални цени на енергоизточниците

В България цената на природния газ за битови клиенти е много по-ниска от тази на традиционните енергоизточници. Убедете се сами защо природният газ е предпочитаната енергия за домакинствата.

ИЗТОЧНИЦИ
Ел.енергия
Газьол
Пропан
Газ

Конкурентност на природния газ пред електроенергията в бита

Цената на електроенергията за бита винаги е била значително по-висока от реалната цена на природния газ. Тенденцията сочи, че тази разлика ще се запази, като синьото гориво ще продължи да поевтинява.

ИЗТОЧНИЦИ